έκθεση

έκθεση

13/12/15

Για την «Επιστροφή ή Απόδοση Πολιτιστικών Αγαθών στις χώρες προέλευσης τους» ...


Απόφαση της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την «Επιστροφή ή Απόδοση Πολιτιστικών Αγαθών στις χώρες προέλευσης τους» 

Η ομόφωνη υιοθέτηση του Σχεδίου Απόφασης για την «Επιστροφή ή Απόδοση Πολιτιστικών Αγαθών στις χώρες προέλευσης τους» (Resolution on the Return or restitution of cultural property to the countries of origin) από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 9 Δεκεμβρίου 2015 αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός και αναμένεται να συμβάλει δραστικά στη διεθνή προσπάθεια για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. 
Το Σχέδιο Απόφασης, με πρωτοβουλία της χώρας μας, παρουσιάζεται σταθερά ενώπιον της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ ανά τριετία και το τελικό κείμενο διαμορφώθηκε φέτος ως αποτέλεσμα συστηματικών διαβουλεύσεων υπό την διαμεσολάβηση της Ελλάδας. 
Στο φετινό κείμενο γίνεται ειδική μνεία στην Απόφαση για την «Σύσταση της Αρχαίας Ολυμπίας» (Ancient Olympia Recommendation), η οποία καλεί τα κράτη-μέλη σε κινητοποίηση για επιστροφή κλαπέντων πολιτιστικών θησαυρών, με ρητή αναφορά στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η «Σύσταση της Αρχαίας Ολυμπίας» υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια του «3ου Διεθνούς Συνεδρίου Εμπειρογνωμόνων για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και την Αρχαία Ολυμπία. Η ετήσια διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί πρωτοβουλία της Ελλάδας, της Κίνας, της Κορέας και της Τουρκίας. Τέλος, να σημειωθεί ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2015 ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αριστείδης Μπαλτάς συμμετείχε σε συνάντηση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο της 70ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στην εν λόγω συνάντηση, ο Υπουργός τόνισε όχι μόνο ότι το ζήτημα της πρόληψης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για τη χώρα μας, η οποία άλλωστε αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στον τομέα αυτό, αλλά κυρίως υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πάγια πρωτοστατεί στον αγώνα επιστροφής των εθνικών πολιτιστικών θησαυρών -όπως είναι τα Γλυπτά του Παρθενώνα- στις χώρες προέλευσής τους.

Yπουργείο Πολιτισμού

Μιχαήλ Ρωμανός